ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από την εγγύηση που προσφέρει η κατασκευάστρια εταιρεία του καθενός.

Η φύλαξη της απόδειξης αγοράς είναι απαραίτητη για να ισχύει η εγγύηση.